سنجاب و موش کوچولو

عنوانسنجاب و موش کوچولو
گونهکتاب
شماره دسترسی٤٤٨٣ک
پدیدآورندگانداربین, رامونا
ناشرموسسه وسائل آموزشی کیهان
مکان انتشاربی جا
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه[٢٤] ص
اندازه٥/٢٤*٥/٢٢ س.م
پدیدآورندگان

نقاشی و نوشته ی رامونا داربین

موضوعادبیات تالیف, افسانه جانوری, افسانه ها و قصه های ایرانی, رامونا داربین, کتاب
گروه سنی(ب)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی، با تک رنگ سبز)

بهاء

٤٥ ريال

متن کامل

سنجاب و موش کوچولو با هم همسایه اند. یک روز، سنجاب صدای گریه ی موش کوچولو را می شنود که از گرسنگی ناخوش شده است. سنجاب به موش کوچولو کمک می کند تا غذا پیدا کند و از آن روز با هم دوست می شوند.Running sneakers | THE SNEAKER BULLETIN