روش تدریس علم الاشیاء در دبستان

عنوانروش تدریس علم الاشیاء در دبستان
گونهمقاله
نویسندگانیغمایی, اقبال
تاریخ تولد - وفات

۱۲۹۵-۱۳۷۶

ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۴۳
تاریخ نشر

فروردین ۱۳۴۳

شماره

دوره ۳۴ ش ۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۹-۳۳
موضوعآموزش ابتدایی, روش های تدریس, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله, یغمایی، اقبال
متن کامل

بررسی اهمیت آموزش و پرورش دوره دبستان و اشاره به این موضوع که پایه و اساس یادگیری دانش‌آموزان در دبستان ریخته می‌شود. در ادامه به روش تدریس درس علوم در دبستان پرداخته است.