رحمان در راه

عنوانرحمان در راه
گونهکتاب
شماره دسترسی٣٣٥٥ک
پدیدآورندگانطالبی, فرامرز
تاریخ تولد - وفات

١٣٢٩-

عنوان فرعی(یک قصه)
ناشرپویش
مکان انتشار[تهران]
سال انتشار۱۳۵۷
تعداد صفحه١٤٢ص
اندازه١٤*٥/٢١ س.م
پدیدآورندگان

فرامرز طالبی

موضوعادبیات تالیف, داستان اجتماعی, داستان روستا, داستان فارسی, فرامرز طالبی, کتاب
گروه سنی(د)
بهاء

١٣٥ ریال

نوبت چاپچاپ اول: ١٣٥٧
متن کامل

رحمان مردى شیر دل و شجاع است که از حق مردم ستمدیده دفاع مى‏کند. روزى میان میرزا (بزرگ ده که خیلى ثروتمند است) و قدرت، یکى از ساکنان روستا دعوایى در می‌گیرد. قدرت از رحمان می‌خواهد که از او در برابر میرزا دفاع کند. بالاخره در میانه دعوا رحمان به دلیل عصبانیت، میرزا را مجروح مى‏کند و می‌گریزد. در این مدت خیلى به مردم روستا ظلم می شود. سرانجام رحمان برمی‌گردد و همراه دیگر مردم روستا به نبرد با میرزا می‌رود.jordan Sneakers | NIKE