ده حکایت، از زبان زبان بسته ها برگزیده از منابع ایرانى

عنوانده حکایت، از زبان زبان بسته ها برگزیده از منابع ایرانى
گونهکتاب
پدیدآورندگانآذریزدی, مهدی
تاریخ تولد - وفات

۱۳۰٠-

ناشراشرفى
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۴۷
تعداد صفحه۶۹ص
اندازه۱۴*۲۱س.م
پدیدآورندگان

مهدی آذریزدی

موضوعادبیات تالیف, ادبيات تاليف, اشرفی, افسانه جانوری, افسانه ها و قصه های ایرانی, بازنویسی, حكایت, کتاب, مجموعه ها, مهدی آذریزدی
گروه سنی(ج، د)
بهاء

۲۵ریال

عنوان کوتاهقصه هاى تازه از كتابهاى كهن؛ ۳: براى كودكان
نوبت چاپچاپ اول: ۱۳۴۵، چاپ دوم: ۱۳۴۷
متن کامل

مجموعه ی ۱۰ داستان، شامل: کلاغ و کبوتر؛ خر دردمند ؛ گرگ نعل بند؛ و... برگرفته از "نفحه الیمن تالیف احمد بن محمد شیروانی، "مثنوی لسان الغیب" مشهور به طاقدیسی اثر ملا احمد نراقی کاشانی، "منطق الطیر" از عطار، "ریاض الحکایات"، "مثنوی مولوی"، "اسکندر نامه"، "قصص مثنوی"Nike Sneakers Store | Best Custom Jordans of All Time - Fashion Inspiration and Discovery