در ر‌اه‌ ح‍م‍‍ای‍ت‌ ن‍س‍ل‌ ن‍و...

عنواندر ر‌اه‌ ح‍م‍‍ای‍ت‌ ن‍س‍ل‌ ن‍و...
گونهکتاب
شماره دسترسی۴۵۸۳
پدیدآورندگاندفتری, محمد
ناشر‌ان‍ج‍م‍ن‌ م‍ل‍‍ی‌ ح‍م‍‍ای‍ت‌ ‌از ک‍ودک‍‍ان
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه۱۱۶ص
پدیدآورندگان

م‍ح‍م‍د دف‍ت‍ر‌ی

موضوعآموزش اجباری, آموزش همگانی, انجمن ملی حمایت از کودکان, انجمن ملی حمایت کودکان, بهداشت کودک, تغذیه کودکان, حقوق کودک, حقوق كودک, روانشناسی کودک, کتاب, م‍ح‍م‍د دف‍ت‍ر‌ی, محمد دفتر‌ی
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

متن کامل

گزارش فعالیت های انجمن ملی حمایت کودکان که از بیستم دی ماه سال ۱۳۳۹ آغاز به کار کرد.