دانش آموزان و مسؤلان آموزشی کازرون در میزگرد رستاخیز: سؤالات امتحانی نباید برای همه نقاط یکسان تهیه شود

عنواندانش آموزان و مسؤلان آموزشی کازرون در میزگرد رستاخیز: سؤالات امتحانی نباید برای همه نقاط یکسان تهیه شود
گونهمقاله
ناشررستاخیز
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

دوشنبه ۵ دی ۱۳۵۶

شماره

س۳ ش۸۰۰

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۶
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعامتحانات, بودجه آموزشی, رستاخیز, روش هاي تدريس, کتاب درسی, مقاله
متن کامل

گزارش برگزاری میزگردی با شرکت ۵۰ نفر از دبیران، مشاوران راهنمایی و دانش آموزان دبیرستان های بهبهانی و بواسحاق کازرون درباره ی کارآموزی، کتاب، آزمایشگاه، تدریس، عامل بازدارنده ی مشاور و راهنمای تحصیلی، پرسش های امتحانی، کلاس های آزاد، هماهنگی، جذب شدن به بازار کار و افزایش اعتبار آموزش و پرورش.Sneakers Store | Saucony Lanzar JAV 2 - Unisex , Worldarchitecturefestival