داستان های تخیلی

عنوانداستان های تخیلی
گونهمقاله
شماره دسترسی١٠ن ا
نویسندگانکلینبرگ, گوته, لاجوردی, لادن
ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۴۷
تاریخ نشر

١٤ اردیبهشت ١٣٤٧

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٨
پدیدآورندگان

ترجمه ی لادن لاجوردی

موضوعافسانه ها, فانتزی, کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کلینگبرگ، گوته, لادن لاجوردی, مقاله
متن کامل

بحث درباره ی داستان های تخیلی و نظراتی که درباره ی سودمند یا غیرسودمند بودن آن ها وجود دارد و بررسی اینکه در هر سنی چه نوع داستان تخیلی برای کودکان مناسب است.Best Nike Sneakers | Gifts for Runners