داستان برای بچه‌ها : بلبل

عنوانداستان برای بچه‌ها : بلبل
گونهمقاله
نویسندگانآهی, مهری
ناشرسپیده فردا
سال تولد۱۳۳۴
تاریخ نشر

تیر ١٣٣٤

شماره

س ٢ ش ۱١، ١٢

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٧٦-٩٠
پدیدآورندگان

ترجمه مهری آهی

موضوعادبیات ترجمه, افسانه ها و قصه های دانمارکی, سپیده فردا, فانتزی جانوری, مقاله, مهری آهی (ایمن)
متن کامل

در باغ زیبا و بزرگ امپراتور چین بلبلی بود که خیلی زیبا می‌خواند. از همه جای دنیا برای دیدن باغ امپراتور و شنیدن صدای بلبل به آنجا می‌آمدند. وقتی امپراتور از وجود این بلبل در باغش خبردار شد ، دستور داد او را بگیرند و به قصر بیاورند و داخل قفسی در قصر نگه‌داری کنند. روزی امپراتور ژاپن، بلبلی مصنوعی به امپراتور چین هدیه داد. بلبل واقعی ازقصر رفت. پس از مدتی بلبل مصنوعی از کار افتاد. امپراطور بیمار شد. بلبل مصنوعی نمی‌توانست برای او بخواند. بلبل واقعی‌به قصر آمد وبرای او ‌خواند. حال امپراتور خوب شد. بلبل پذیرفت همیشه در کنار امپراتور بماند وآواز بخواند به شرطی که‌آزادی‌اش را از او نگیرند.jordan release date | nike