داستانهای ملل مشرق زمین

عنوانداستانهای ملل مشرق زمین
گونهکتاب
شماره دسترسی١٤١٦ک
پدیدآورندگانبیستروف, ای س
پدیدآورندگان همکارپیتوس, ی. م., روزنفلد, آنا زینوویونا, روحی ارباب,
عنوان دیگر

عنوان اصلى: Stories and Legends of the Eastern Nations

ناشربنگاه ترجمه و نشر کتاب
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۴۳
تعداد صفحهج
اندازه٥/١٤*٥/۲۰ س.م
پدیدآورندگان

تنظیم کنندگان ای . س. بیستروف، ی . م. پیتوس و آ. ز. روزنفلید؛ ترجمه روحی ارباب

موضوعآ. ز. روزنفلید, آ. ز. روزن‍ف‍ل‍ی‍د, ادبیات ترجمه, افسانه جانوری, افسانه ها و قصه های آفریقایی, افسانه ها و قصه های اسراییلی, افسانه ها و قصه های افریقایی, افسانه ها و قصه های افغانی, ای . س. بیستروف, بنگاه ترجمه و نشر کتاب, روحی ارباب, کتاب, ی . م. پیتوس
گروه سنی(د، ه)
بهاء

١١٠ريال

عنوان کوتاهبنگاه ترجمه و نشر کتاب؛ ١٩١: برای جوانان؛ ٣٩
تیراژ۲۰۰۰ ن
متن کامل

مجموعه ی ۷۲ داستان، شامل: گدا و خوشبختی؛ محمد دانا؛ بادیه نشین و مرد دانا؛ و....