داستانهای شیرین

عنوانداستانهای شیرین
گونهکتاب
شماره دسترسی١٣٥٦ک
پدیدآورندگان همکارسعیدی,
عنوان فرعیمجموعه ای از بهترین داستانهای آموزنده جهان برای کودکان
ناشرسعیدی
مکان انتشاربی جا
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه١٢٨ص
اندازه٥/١٧*٨/٢٣ س.م
پدیدآورندگان

مترجم سعیدی

موضوعادبیات ترجمه, افسانه تربیتی, افسانه جانوری, افسانه شاهی, سعیدی, کتاب, مجموعه ها
گروه سنی(ج)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

بهاء

١٠٠ ریال

متن کامل

مجموعه ی ۱۱ داستان، شامل: پارچه باف باهوش؛ آقا کوچولو و موشها؛ پول کار نکرده؛ و ....Authentic Nike Sneakers | Trending