حال و آینده فرهنگ ما

عنوانحال و آینده فرهنگ ما
گونهمقاله
نویسندگانپرویز, خانلری،
تاریخ تولد - وفات

۱۲۹۲-۱۳۶۹

ناشرسخن
سال تولد۱۳۴۱
تاریخ نشر

آذر ۱۳۴۱

شماره

دوره۱۳ ش۸

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۸۰۹-۸۲۴
موضوعآموزش ابتدائی, آموزش اجباری, آموزش متوسطه, خانلری، پرویز, سخن, سیاست آموزشی, مقاله
متن کامل

بررسی نارسایی های فرهنگی و تربیتی از جمله بی توجهی به ضرورت تعلیمات اجباری و تعلیمات ابتدایی و تأثیر آن بر افراد جامعه و آموزش تعلیمات متوسطه و دانشسراها.Authentic Sneakers | シューズ