جوانمرد

عنوانجوانمرد
گونهکتاب
شماره دسترسی٧٥٤ک
پدیدآورندگانمنش, علی مقدم
پدیدآورندگان همکارمیرفخرایی,
ناشرآزادی
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه٣٢ص
اندازه١٧*٢٤ س.م
پدیدآورندگان

علی مقدم منش؛ میرفخرایی

موضوعآزادی, ادبیات تالیف, داستان اخلاقی, داستان دینی, داستان فارسی, علی مقدم منش, کتاب, میرفخرایی
گروه سنی(ج، د)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

بهاء

٣٥ ریال

متن کامل

ابوذر غفاری ضامن مرد جوانی می شود که در حادثه ای پدر دو مرد جوان را کشته است. جوان می‌خواهد به دیدن خانواده ی خود برود و پیش از مراسم اعدام بازگردد. قاتل سر وقت بر می‌گردد و می‌گوید برگشتم تا نگویند وفای به عهد از میان ما رفته است. ابوذر می‌گوید ضمانت کردم تا نگویند مروت از میان ما رفته است. دو برادر می‌گویند قاتل را می‌بخشیم تا نگویند بخشش از میان ما رفته است.latest Running Sneakers | Nike