جمشید شاه

عنوانجمشید شاه
گونهکتاب
شماره دسترسی٣٥٠٥ک
پدیدآورندگانبهار, مهرداد
تاریخ تولد - وفات

١٣٠٨-١٣٧٣

پدیدآورندگان همکارمثقالی, فرشید
ناشركانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۴۶
تعداد صفحه۳۰ ص
اندازه۵/۲۴*۵/۲۴ س.م
پدیدآورندگان

نوشته مهرداد بهار؛ نقاشی فرشید مثقالى

موضوعادبیات تالیف, افسانه دینی, افسانه ها و قصه های ایرانی, بازآفرینی, فرشید مثقالى, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کتاب, مهرداد بهار
گروه سنی(ب ، ج )
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (سياه‏ و سفيد ، رنگی)

بهاء

۲۵ریال شمیز و ۵۰ ریال‏اعلاء

عنوان کوتاهافسانه های کهن ایرانی
متن کامل

خدا آسمان را و سپس زمین را میان آسمان مى آفریند. زمین به بزرگى این روزها نیست. خیلى کوچک تر است. خدا روی زمین کوه ها، آب و گیاهان را مى آفریند. جانوران و انسان ها ی روى زمین زیاد مى شوند. دیگر روی زمین جایى نیست. جمشید پیش هرمزد خداى زمین و آسمان مى رود و زمین را به دستور هرمزد بزرگتر مى کند. رفته رفته ، زمین آن قدر بزرگ مى شود که مردم نمى توانند هر روز جمشید را ببینند. جمشید از تنهایى رنج مى‏برد ولى به خاطر شادى مردم تنهایی را تحمل مى‏کند.Buy Sneakers | Women's Designer Sneakers - Luxury Shopping