جانوران حق شناس

عنوانجانوران حق شناس
گونهکتاب
شماره دسترسی٩٤٦ک
پدیدآورندگانگرین, راجر لنسلین
تاریخ تولد - وفات

١٩٨٧-١٩١٨

پدیدآورندگان همکاروحید, حسن
ناشرامیر کبیر، کتابهای طلائی
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۵
تعداد صفحه٣٢ص
اندازه٢١*٥/١٤ س.م
پدیدآورندگان

گرد آورنده راجر گرین؛ ترجمه حسن وحید

موضوعادبیات ترجمه, افسانه آزمونی, افسانه جادویی, افسانه جانوری, امیرکبیر،کتاب های طلایی, حسن وحید, حكایت, راجر گرین, راجرلنسلین گرین, کتاب, مجموعه ها
گروه سنی(ب، ج)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی(سیاه و سفید)

بهاء

٢٥ ریال

عنوان کوتاهكتابهای طلائی؛ ٦٩
نوبت چاپچاپ اول: ١٣٥٥
متن کامل

مجموعه ى ۳ داستان، شامل: جانوران حق شناس؛ آب زندگانى؛ ابو نواس و همسرش.bridgemedia | Shop: Nike