تعلیم زبان مادری

عنوانتعلیم زبان مادری
گونهمقاله
نویسندگانفوادی,
ناشرتعلیم و تربیت
سال تولد۱۳۱۳
تاریخ نشر

آذر ۱۳۱۳

شماره

س ۴ ش ۵ (مرداد ۱۳۱۳): [۲۸۰]-۲۸۴؛ ش ۶ (شهریور ۱۳۱۳): ۳۴۹-۳۵۵؛ ش ۹

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[۵۴۶]-۵۵۱
موضوعآموزش زبان مادری, تعلیم و تربیت, فوادی, مقاله, مکتبخانه
متن کامل

نخست به بررسی سختی های یادگیری زبان و الفبای فارسی پرداخته و آن را با الفبای انگلیسی و فرانسوی مقایسه کرده است. در ادامه به بیان خاطراتش از مکتب خانه و شیوه ی آموزش و تربیت کودکان در آن جا پرداخته و در پایان به معرفی چند شیوه ی جدید آموزش زبان مادری در مدرسه ها پرداخته است.