تربیت کار شاگرد در مدرسه

عنوانتربیت کار شاگرد در مدرسه
گونهمقاله
نویسندگانفوادی,
ناشرتعلیم و تربیت
سال تولد۱۳۱۴
تاریخ نشر

اردیبهشت ۱۳۱۴

شماره

س ۵ ش ۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۸۲-۸۵
موضوعتشخیص استعداد, تعلیم و تربیت, دانش آموزان, فوادی, مقاله
متن کامل

تقسیم‌بندی شاگردان از نظر هوش و استعداد و علاقه به درس به سه گروه و معرفی هر گروه. سپس از دیدگاهی دیگر تقسیم بندی دو گانه ی دیگری برای دانش آموزان ارائه داده است. و ضرورت برنامه ریزی و نظارت مستقیم در امور تحصیلی دانش آموز از سوی پدر و مادر.