ب‍‍اف‍ن‍ده‌ د‌ان‍ن‍ده‌

عنوانب‍‍اف‍ن‍ده‌ د‌ان‍ن‍ده‌
گونهکتاب
شماره دسترسی٥٣٧ک
پدیدآورندگانتنوخی, محسن بن علی
تاریخ تولد - وفات

٣٢٧-٣٨٤ق

پدیدآورندگان همکارآذریزدی, مهدی, ص‍ب‍ور‌ی‌, محمد
عنوان فرعیی‍ک‌ ق‍ص‍ه‌ ‌از "ج‍‍ام‍‍ع‌ ‌ال‍ح‍ک‍‍ای‍‍ات‌ د‌ه‍س‍ت‍‍ان‍‍ی‌"
ناشر‌اش‍رف‍‍ی‌
مکان انتشارت‍‍ه‍ر‌ان‌
سال انتشار۱۳۵۰
تعداد صفحه۵۴ص‌
اندازه۲۱*۱/۱۴س.م
پدیدآورندگان

(محسن بن علی تنوخی)؛ بازنویس‌ م‍‍ه‍د‌ی‌‌آذری‍زد‌ی‌؛ ت‍ص‍‍اوی‍ر ‌از م‍ح‍م‍د ص‍ب‍ور‌ی‌

موضوعادبیات تالیف, ادبیات تاليف, اشرفی, بازنویسی, حكایت, داستان فارسی, کتاب, محسن بن علی تنوخی, م‍ح‍م‍د ص‍ب‍ور‌ی‌, م‍‍ه‍د‌ی ‌‌آذری‍زد‌ی‌, م‍‍ه‍د‌ی‌‌آذری‍زد‌ی‌
گروه سنی(ج)
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (سياه و سفيد)

بهاء

۲۵ریال

عنوان کوتاهق‍ص‍ه‌‌ه‍‍ا‌ی‌ ت‍‍ازه‌ ‌از ک‍ت‍‍اب‍‍ه‍‍ا‌ی‌ ک‍‍ه‍ن‌ ب‍ر‌ا‌ی‌ک‍ودک‍‍ان‌؛ ۹
نوبت چاپچاپ اول: ١٣٥٠
متن کامل

مردم اهواز از ستمگری حاکم وقت شکایت به مأمون مى برند. مأمون مردی به نام عامر را برای رسیدگی به کارهای حاکم به اهواز مى فرستد. عامر در راه اهواز با پیرمرد دانایی که به بافنده معروف است، آشنا مى شود و احساس مى کند که می تواند از او کمک بگیرد. او پیرمرد را همراه خود به اهواز مى برد و با کمک او به وضع شهر سر و سامان مى دهدRunning Sneakers Store | New Jordans – Air Jordan 2021 Release Dates , Gov