بچه ها خطر!

عنوانبچه ها خطر!
گونهکتاب
شماره دسترسی٣٧٣ک
پدیدآورندگانلیف, مونرو
تاریخ تولد - وفات

۱۹۰۵-١٩٧٦

پدیدآورندگان همکارمشرف آزاد تهرانی, محمود
عنوان دیگر

عنوان اصلی: Safety can be Fun

ناشرفرزین
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۴۹
تعداد صفحه[۴۸] ص
اندازه٣/٣٠*٥/٢٤س.م
پدیدآورندگان

نوشته و نقاشی مونرو لیف؛ ترجمه م.آزاد

موضوعادبیات ترجمه, داستان امریکایی, داستان علمی - آموزشى, فرزین, کتاب, م.آزاد, مونرو لیف
گروه سنی(ب)
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (رنگى)

بهاء

٢٢ ریال شمیز ۵۵ ریال سلفون.

متن کامل

آقای بی خیال با بی توجهی به اطرافش و خطرهایی که در کمینش است پیوسته دچار مشکل می شود.short url link | THE SNEAKER BULLETIN