بز و کلاغ

عنوانبز و کلاغ
گونهمقاله
نویسندگانیمینی شریف, عباس
تاریخ تولد - وفات

۱۲۹۸-۱۳۶۸

ناشربازی کودکان
سال تولدنوشته شده
زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٣
وضعیت رنگ

مصور (سیاه و سفید)

موضوعبازی کودکان, عباس یمینی شریف, مقاله, منظومه داستانی, منظومه ها
متن کامل

کلاغ به دنبال غذا در دامنه ی کوه بزی را دید که از شیر، پنیر درست کرده بود. کلاغ که از گرسنگی بی تاب بود داد زد: شیر، پنیر. بز، هراسان به هر سو دوید. اما به غیر از کلاغی که از خنده به خود می پیچید، چیزی ندید. بز گفت: کو شیر پیر؟ بز قبل از اینکه حالش خوب شود با نام شیر دو قالب پنیر را از دست داده بود. (داستان منظوم)Sport media | Nike