برف در مزرعه توت جنگلى

عنوانبرف در مزرعه توت جنگلى
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٧٥٢ک
پدیدآورندگانپیلگریم, جان
پدیدآورندگان همکارمى, استوكس, افسون,
ناشرپدیده
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه[۲٤] ص
اندازه٢/١٣* ۱۴ س.م
پدیدآورندگان

نویسنده جان پیلگریم؛ نقاشی از استوكس مى؛ ترجمه افسون

موضوعادبیات ترجمه, استوكس مى, افسانه جانوری, افسانه هاى نو, افسون, پدیده, جان پیلگریم, کتاب
گروه سنی(الف، ب)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

بهاء

١٠ ریال

عنوان کوتاهشماره؛ ٥
متن کامل

در مزرعه ى توت جنگلی برف زیادى باریده است. موش ها با بیلچه و جارو راه باریکى براى رفت و آمد جانوران مزرعه باز مى کنند. سپس همه ی جانوران براى نجات آنهایى که در خانه هاى شان گیر افتاده اند، دست به کار مى شوند.Best Authentic Sneakers | NIKE