بحران ادبیات کودکان و نوجوانان

عنوانبحران ادبیات کودکان و نوجوانان
گونهمقاله
نویسندگانمیرهادی (خمارلو), توران, ضرابی, سیمین
تاریخ تولد - وفات

١٣٠٦-

ناشرپیک معلم و خانواده
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

نیمه اول و نیمه دوم اسفند ١٣٥٦

شماره

دوره ١٤ ش ١٠و١١ (ویژه کتاب کودک)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٢٦-٣٠
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

پدیدآورندگان

تنظیم کننده: سیمین ضرابی

موضوعپیک معلم و خانواده, توران میرهادی (خمارلو), سروش (ناشر), سیمین ضرابی, کارگاه ساده نویسی برای کودکان و نوجوانان (نخستین: ١٣٥٦: تهران), مرکز انتشارات کمک آموزشی, مقاله, منابع نوشتاری
متن کامل

بخشی از سخنان توران میرهادی در "نخستین کارگاه ساده نویسی برای کودکان و نوجوانان" که با همکاری مرکز انتشارات آموزشی و انتشارات سروش در پاییز ۱۳۵۶ برگزار شد. میرهادی در این سخنرانی به چیستی ادبیات و خواندنی ها اشاره کرده و سه وجه برای ادبیات در نظر گرفته است که عبارتند از: جوشش درونی، آموزش غیرمستقیم و ارتباط بین خواننده و نویسنده.latest Nike Sneakers | Jordan