با جایزه جهانی آندرسن بیشتر آشنا شویم

عنوانبا جایزه جهانی آندرسن بیشتر آشنا شویم
گونهمقاله
نویسندگانمیرهادی (خمارلو), توران, ضرابی, سیمین
تاریخ تولد - وفات

١٣٠٦-

ناشرپیک معلم و خانواده
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

نیمه اول و نیمه دوم اسفند ١٣٥٦

شماره

دوره ١٤ ش ١٠و١١ (ویژه کتاب کودک)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٣١-٣٣
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

پدیدآورندگان

تنظیم کننده: سیمین ضرابی

موضوعپیک معلم و خانواده, توران میرهادی (خمارلو), جایزه جهانی هانس کریستین اندرسن, سیمین ضرابی, مقاله, منابع نوشتاری
متن کامل

گزیده ای از سخنان توران میرهادی، عضو هیئت داوران جایزه جهانی اندرسن، درباره ی این جایزه. او در سخنانش به چگونگی پایه گذاری این جایزه، مجموعه ی جایزه ها و لیست افتخار اندرسن و قضاوت داوران پرداخته است.buy shoes | Sneakers