باغ بهشت

عنوانباغ بهشت
گونهکتاب
شماره دسترسی١٠٩٦ک
پدیدآورندگاناندرسن, هانس کریستیان
تاریخ تولد - وفات

١٨٠٥- ١٨٧٥

پدیدآورندگان همکارنیکپور, اردشیر
ناشرامیركبیر، كتابهای طلائی‌
مکان انتشارتهران‌
سال انتشار۱۳۵۵
تعداد صفحه١٦٤ص‌
اندازه٥/٢٣×٥/١٦س.م.
پدیدآورندگان

هانس كریستین‌ آندرسن؛ ترجمه اردشیر نیكپور

موضوعادبیات ترجمه, اردشیر نیک پور, اردشیر نیكپور, افسانه ها و قصه های دانمارکی, افسانه هاى نو, امیرکبیر،کتاب های طلایی, کتاب, مجموعه ها, هانس کریستیان اندرسن, هانس كریستین‌ آندرسن
گروه سنی( ج )
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (سیاه و سفید)

بهاء

١٢٠ ریال‌

عنوان کوتاهمجموعه قصه‌های آندرسن‌؛١
نوبت چاپچاپ سوم: ١٣٤٥، چاپ چهارم: ١٣٤٨، چاپ پنجم: ١٣٥٢، چاپ ششم‌: ١٣٥٥
متن کامل

مجموعه ى ۹ داستان‌، شامل‌: باغ بهشت‌؛ دخترک چوپان و بخاری پاک کن‌؛ هفته‌ای با "الف" چشم بند؛ و...Best Sneakers | nike air barkley posite 76ers shoes for women Maximum Volume DJ4633-010 Release Date - SBD