بازی هر روز

عنوانبازی هر روز
گونهکتاب
شماره دسترسی٣٣٠٩ک
پدیدآورندگانمسجدی, پرویز
تاریخ تولد - وفات

١٣١٧-

عنوان فرعیمجموعه قصه و طرح
ناشرنیل
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۴
تعداد صفحه٧٨ص
اندازه٥/١٤*٥/٢١ س.م
پدیدآورندگان

پرویز مسجدی

موضوعادبیات تالیف, پرویز مسجدی, داستان اجتماعی, داستان فارسی, کتاب, مجموعه ها, نیل
گروه سنی(ج، د)
بهاء

٧٥ ریال

متن کامل

مجموعه ی ۱۰ قصه و ۶ طرح داستانى، شامل: جوجه آباج گل خاور؛ باز خرید؛ مستمرى؛ و....latest jordan Sneakers | Air Jordan Release Dates Calendar