بازی از دیدگاه تعلیم و تربیت

عنوانبازی از دیدگاه تعلیم و تربیت
گونهمقاله
ناشرپیک معلم و خانواده
سال تولد۱۳۵۳
تاریخ نشر

نیمه دوم فروردین ۱۳۵۳

شماره

دوره۱۰ ش۱۴

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴۷۱-۴۷۵
موضوعبازی, پیک معلم و خانواده, روانشناسی کودک, مقاله
متن کامل

بررسی تأثیر بازی در رشد جسمی و عاطفی وشکل گیری شخصیت اجتماعی کودک، ارزش های بازی مانند: کمک به ابهام زدایی در رویارویی با مسائل تازه، کمک به خودشناسی کودک، تکرار تجربه ها، احساس قدرت، کاهش خشم و تشویش، آموزش راه های معاشرت و همکاری، روشن کردن کمبودها و نیازها، تماشای بازی کودکان برای شناخت نیازها و خواست هایشان.Nike Sneakers | Best Selling Air Jordan 1 Mid Light Smoke Grey For Sale 554724-092