بابام خروسی مرد بود

عنوانبابام خروسی مرد بود
گونهکتاب
شماره دسترسی٣٦٨٩ک
پدیدآورندگانروش, نصرت الله
تاریخ تولد - وفات

١٣١٧-

ناشرصراط
مکان انتشاربی جا
سال انتشار۱۳۵۷
تعداد صفحه٤٤ص
اندازه٥/١٤*٥/٢١ س.م
پدیدآورندگان

نصرت الله نیک روش

موضوعادبیات تالیف, افسانه جانوری, افسانه ها و قصه های ایرانی, افسانه های نو, کتاب, نصرت الله نیک روش
گروه سنی(ج، د)
بهاء

٢٥ ریال

تیراژ٢٠٠٠ن
متن کامل

مرغ از جوجه هایش مى خواهد که شجاع باشند. او داستان زندگى پدرش را تعریف مى کند که‏ براى دفاع از خانواده اش یک سگ و یک گربه را کور می کند و خود خوراک ارباب می شود.Asics shoes | jordan Release Dates