انتقاد کتاب کودکان و نوجوانان : قصه های لافونتن

عنوانانتقاد کتاب کودکان و نوجوانان : قصه های لافونتن
گونهمقاله
نویسندگانمحمد, استعلامی،
تاریخ تولد - وفات

۱۳۱۵-

ناشرسپیده فردا
سال تولد۱۳۳۷
تاریخ نشر

مرداد ١٣٣٧

شماره

س ٦ ش ١و٢

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٨٥-٨٨
موضوعادبیات ترجمه, استعلامی، محمد, بنگاه ترجمه و نشر کتاب (ناشر), سپیده فردا, سعیدی، نیر, قصه های لافونتن (کتاب), لافونتن، ژان دو, مقاله, نقد ادبی
متن کامل

معرفی کتاب قصه های لافونتن، ترجمه ی منظوم از نیر سعیدی، از انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب و نقد و بررسی محتوا، ترجمه و ظاهر کتاب.latest Running | Sneakers Nike Shoes