امتحان محصلین و کمیسیون

عنوانامتحان محصلین و کمیسیون
گونهمقاله
ناشرکوشش
سال تولد۱۳۰۸
تاریخ نشر

سه شنبه ۲ مهر ۱۳۰۸

شماره

س۷ ش۱۹۵

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱
موضوعآموزش متوسطه, امتحانات, کوشش, معلمان, مقاله
متن کامل

خبر برگزاری امتحان های سیکل اول متوسطه ی دختران و پسران و تشکیل کمیسیونی برای تعیین ساعت کار معلمان.Sports Shoes | adidas Yeezy Boost 350