افسانه های کودکان‌

عنوانافسانه های کودکان‌
گونهکتاب
شماره دسترسی۷۷۱ک
پدیدآورندگان همکارفرهنگ رازی, موسی
عنوان فرعیحاوی شانزده داستان از بهترین نویسندگان خارجی
ناشرصفیعلیشاه‌
مکان انتشارتهران‌
سال انتشار۱۳۴۵
تعداد صفحه۱۹۲ص
اندازه۱۶*۵/۲۳ س.م.
پدیدآورندگان

ترجمه م. فرهنگ رازی

موضوعادبیات ترجمه, افسانه جادویی, افسانه جانوری, افسانه شاهی, افسانه ها و قصه های آلمانی, افسانه ها و قصه های فرانسوی, صفیعلیشاه, کتاب, م. فرهنگ رازی
گروه سنی(د)
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (سياه و سفيد)

بهاء

٦٠ریال

نوبت چاپچاپ اول: ۱۳۳۷، چاپ دوم: ١٣٤٥
متن کامل

مجموعه ى ۱۶ داستان؛ شامل‌: روباه و گرگ ماهی گیر؛ حاکم خونخوار و هیزم شکن بیگناه؛ هر کسی را برای کاری ساخته اند؛ و....Nike sneakers | Air Jordan 4 - Collection - Sb-roscoff