افسانه هائى از: دراویش

عنوانافسانه هائى از: دراویش
گونهکتاب
شماره دسترسی١٤٩٦ک
پدیدآورندگانرمضانی, محسن
تاریخ تولد - وفات

١٣٠٩-١٣٨٦

پدیدآورندگان همکارمرسده,, پدیده, نویسندگان, تجویدی, محمد, M.‎ M,
ناشرپدیده
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۴۷
تعداد صفحه١٥٨ص
اندازه٥/٢٣*٨/١٦س.م
پدیدآورندگان

گردآورنده مرسده، زیرنظر نویسندگان انتشارات پدیده؛ تصویر پشت جلد از محمد تجویدی، تصاویر داخل کتاب از M. M

موضوعادبیات ترجمه, افسانه پریانی, افسانه جانوری, افسانه چون و چرایی, افسانه دینی, افسانه علمی, افسانه ها و قصه های ایرانی, M.‎ M, پدیده, حکایت ها, کتاب, مجموعه ها, محسن رمضانی, محمد تجویدی, محمد تجوید‌ی, مرسده, نویسندگان انتشارات پدیده
گروه سنی(ج، د)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی(سیاه و سفید)

بهاء

٨٠ ریال

عنوان کوتاهقصه‏هاى ایرانى؛ ٥
متن کامل

مجموعه ی ۴۱ داستان، شامل: افسانه هاى شن؛ معماى وصیتنامه؛ پیدایش آتش؛ و ....Running sport media | NIKE