اصل موضوع

عنواناصل موضوع
گونهکتاب
پدیدآورندگانشمس تبریزی, محمد بن علی
تاریخ تولد - وفات

٥٨٢؟-٦٤٥ق

پدیدآورندگان همکارآذریزدی, مهدی
ناشراشرفی
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
اندازه۲۱*۱/۱۴س.م
پدیدآورندگان

(محمد بن علی شمس تبریزی)؛ بازنویس مهدی آذریزدی

موضوعادبیات تاليف, ادبيات تاليف, اشرفی, افسانه جانوری, افسانه ها و قصه های ایرانی, بازنویسی, حكایت, کتاب, مجموعه ها, محمد بن علی شمس تبریزی, مهدی آذریزدی
گروه سنی(ج، د)
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (سياه و سفيد)

عنوان کوتاهقصه‏هاى تازه از كتابهاى كهن؛ ۱۰
متن کامل

مجموعه ی ۱۲ داستان، شامل: اصل موضوع؛ جواب مطابق سئوال؛ شاخ شتر؛ و... برگرفته از "مقالات شمس تبریزی".Buy Sneakers | Nike