از فولکلورهای ایرانی: پیرزن و شغال

عنواناز فولکلورهای ایرانی: پیرزن و شغال
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۳۹۷م
نویسندگانچوبک, صادق
تاریخ تولد - وفات

۱۲۹۵-۱۳۷۷

ناشرسپیده فردا
سال تولد۱۳۳۷
تاریخ نشر

مرداد ۱۳۳۷

شماره

س ۶، دوره ۳ ش ۱-۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[۲۰]-۲۶
موضوعافسانه تكرار پذیر, چوبک، صادق, سپیده فردا, مقاله, نمايشنامه ايرانی
متن کامل

روباهی دست به سینه در برابر پیرزن که دارد چای می خورد، ایستاده. پیرزن از روباه می خواهد وسایل او را به در حمام برساند و بعد بیاید و خانه را تمیز کند و ناهار هم بپزد ولی از شیر و ماستی که در گنجه هست نخورد. روباه بعد از انجام دادن کارها خسته می شود و کمی از ماست و شیر را می خورد. وقتی پیرزن موضوع را می فهمد دم روباه را می برد و می گوید تو ماست و شیر من را بده تا من هم دم تو را بدهم. روباه هم از گاو، شغال، زمین، نهرآب، عمواویار، مرغ و برزگر کمک می گیرد تا ماست و شیر را تهیه کند و به پیرزن بدهد و دمش را پس بگیرد.Adidas shoes | Nike Wmns Air Force 1 07 Essential White Silver Gold Women Casual , Cellmicrocosmos Marketplace