از ادبیات کودکان چه می دانیم ؟

عنواناز ادبیات کودکان چه می دانیم ؟
گونهمقاله
نویسندگانآهی (ایمن), لیلی, ضرابی, سیمین
تاریخ تولد - وفات

١٣٠٨-

ناشرپیک معلم و خانوده
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

نیمه اول و نیمه دوم اسفند ١٣٥٦

شماره

دوره ١٤ ش ١٠و١١ (ویژه کتاب کودک)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٣٤-٣٧
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

پدیدآورندگان

تنظیم کننده: سیمین ضرابی

موضوعادبیات كودكان, پیک معلم و خانواده, سیمین ضرابی, کارگاه ساده نویسی برای کودکان و نوجوانان (نخستین: ١٣٥٦: تهران), لیلی آهی (ایمن‌), مقاله
متن کامل

بخشی از سخنان لیلی آهی (ایمن) در " نخستین کارگاه ساده نویسی برای کودکان و نوجوانان " در پاییز سال ۱۳۵۶. او در سخنانش به تعریف ادبیات کودکان و تاریخچه ی آن پرداخته و برخی نویسندگان آغازگر ادبیات کودکان و نوجوانان در جهان را معرفی کرده است.buy shoes | Nike