اداره تعلیمات ولایات. اداره اوقاف

عنواناداره تعلیمات ولایات. اداره اوقاف
گونهمقاله
نویسندگانحکمت, علی اصغر
تاریخ تولد - وفات

۱۲۷۱-۱۳۵۹

ناشرتعلیم و تربیت
سال تولد۱۳۱۵
تاریخ نشر

تیر ۱۳۱۵

شماره

س ۶ ش ۴

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[۳۱۸]-۳۱۹
موضوعتعلیم و تربیت, حکمت، علی اصغر, مدرسه غیردولتی, مقاله
متن کامل

برای کمک مادی و معنوی به دبیرستان های ملی، به تمام دبیران دبیرستان های دولتی دستور داده شده که در ساعت های بیکاری خود، چند ساعتی را در این دبیرستان ها تدریس کنند.bridgemedia | Nike Air Force 1'07 Essential blanche et or femme - Chaussures Baskets femme - Gov