آنچه از کنگره آموختیم : افسانه ها و محتوای تربیتی آنها

عنوانآنچه از کنگره آموختیم : افسانه ها و محتوای تربیتی آنها
گونهمقاله
نویسندگانمیخائیل, میراکلیس،, میرهادی (خمارلو), توران, قزل ایاغ (بهروزی), ثریا
ناشردر جعفرنژاد، آتش. ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک
سال تولد۱۳۶۳
تاریخ نشر

١٣٦٣

زبان انتشارفارسی
شماره صفحهص. [٢١٩]-٢٢١
پدیدآورندگان

ترجمه توران میرهادی، ثریا قزل ایاغ

موضوع٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان, افسانه ها, توران میرهادی (خمارلو), ثریا قزل ایاغ, شورای کتاب کودک, مقاله, منابع نوشتاری, میخائیل میراکلیس, میراکلیس، میخائیل
متن کامل

چکیده ی مقاله ی میخائیل میراکلیس که در پانزدهمین کنگره ی جهانی ادبیات کودکان در مهر ماه سال ۱۳۵۵ در آتن ارائه شده است.Nike footwear | Air Max