آموزش و پرورش در ایران جدید و معاصر

عنوانآموزش و پرورش در ایران جدید و معاصر
گونهمقاله
شماره دسترسی۸۳۹م
نویسندگانصدیق, عیسی
تاریخ تولد - وفات

۱۲۷۳-۱۳۵۷

ناشردر دانشنامه جهان اسلام، دانشنامه ایران و اسلام
سال تولدنوشته شده
زبان انتشارفارسی
شماره صفحهص. ۱۹۲-۲۰۵
موضوعآموزش و پرورش, ایران, تحولات آموزشی, صدیق، عیسی
متن کامل

شرح کامل زمان و چگونگی به وجود آمدن آموزش و پرورش جدید در ایران و مراحل پیشرفت آن و معرفی کامل آموزش و پرورش و دوره های گوناگون آموزشی در زمان نگارش مقاله.