یک نمونه دیگر از مقالات تحقیقی صمد: مشخصات قهرمان در افسانه ای آذربایجان

عنوانیک نمونه دیگر از مقالات تحقیقی صمد: مشخصات قهرمان در افسانه ای آذربایجان
گونهمقاله
شماره دسترسی٤٩٧٠
نویسندگانبهرنگی, صمد
تاریخ تولد - وفات

١٣١٨-١٣٤٧

ناشرآرش
سال تولد۱۳۴۷
تاریخ نشر

آذر ١٣٤٧

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٥٥-٥٦
موضوعآرش, ادبیات عامیانه, صمد بهرنگی, مقاله
متن کامل

انواع افسانه ها در ادبیات عامیانه ی آذربایجان و بررسی قهرمانان و شخصیت های افسانه های آذربایجانی همچون کچل، وزیر، دیو، روباه و گرگ.bridge media | Women's Nike Air Force 1 Shadow trainers - Latest Releases , Ietp