یادگار یک شب

عنوانیادگار یک شب
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٩٨٨ک
پدیدآورندگانمشفق کاظمی, مرتضی
تاریخ تولد - وفات

١٢٩٧-١٣٥٦

ناشرارغنون
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۴۸
تعداد صفحهج٢ (۳۸۴ ص)
اندازه٥/١١*١٦ س.م
پدیدآورندگان

بقلم مرتضی مشفق کاظمی

موضوعادبیات تالیف, ارغنون, داستان عاشقانه, داستان فارسی, کتاب, مرتضی مشفق کاظمی
گروه سنی(د، ه)
بهاء

٤٠ ریال

نوبت چاپچاپ جلد اول: ۱۳۰۳ در برلن، جلد دوم: ۱۳۰۵ در تهران، چاپ دوم: ۱۳۴۰، چاپ سوم ۱۳۴۸.
متن کامل

فرخ و دختر عمویش مهین با هم بزرگ مى‏شوند. با گذشت زمان عاشق هم می‌شوند و تصمیم می‌گیرند ازدواج کنند. پدر مهین که مردى حریص و پولدوست است با ازدواج آنها مخالفت مى‏کند، چون فرخ وضع مالی مناسبى ندارد. او بدون توجه به احساسات فرزندش ترتیبى مى‏دهد که دخترش با یک آدم فاسد که پسر یک شاهزاده است ازدواج کند. در عوض پدر داماد قول مى‏دهد که پدر مهین را در انتخابات آینده به عنوان وکیل مردم به مجلس بفرستد. مبارزه‏اى در مى‏گیرد. از یک سر تلاش فرخ و مهین برای ازدواج باهم و از سوی دیگر نیرنگ‏هاى مخالفان این ازدواج که پایه‌ی توطئه عجیبى می‌شود. در پایان فرخ تبعید مى‏شود و مهین می‌میرد.latest Running Sneakers | Sneakers