گفتگو : کودک و کودکستان

عنوانگفتگو : کودک و کودکستان
گونهمقاله
ناشرپیک معلم و خانواده
سال تولد۱۳۵۳
تاریخ نشر

نیمه اول آبان ١٣٥٣

شماره

دوره ١١ ش ٣

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٨٢-٨٧
وضعیت رنگ

عکس (سیاه و سفید)

موضوعپیک معلم و خانواده, عباس یمینی شریف, فرخزاد، تاجی, کودکستان ملی, كودكستان ها, مقاله
متن کامل

خلاصه ی گفت و گوی مجله پیک با " تاجی فرخزاد " (مدیر کودکستان پوپک) و " عباس یمینی شریف " (مشاور کودکستان و مدیر مؤسسه های آموزشی روش نو)، درباره ی آموزش پیش از دبستان و اداره ی کودکستان. در این حوزه به مسائلی از جمله سن پذیرش کودکان در کودکستان، برنامه ی روزانه و ویژه ی کودکستان، آموزش خواندن و زبان بیگانه به کودکان، ورزش و بازی در کودکستان، چگونگی آشنایی مربیان با روحیات کودکان و ارتباط آن ها با پدر و مادر کودکان، وضعیت کتاب و کتابخانه در کودکستان، میزان آزادی و انضباط کودکان و مشکلاتی که در کار پیش می آید، در دو کودکستان "پوپک" و "روش نو" پرداخته شده است.Asics footwear | Men’s shoes