گفتگو درباره مسائل آموزش و پرورش در دبستان

عنوانگفتگو درباره مسائل آموزش و پرورش در دبستان
گونهمقاله
ناشرپیک معلم و خانواده
سال تولد۱۳۵۳
تاریخ نشر

نیمه دوم بهمن ۱۳۵۳

شماره

دوره۱۱ ش۹ (نیمه اول بهمن ۱۳۵۳): ۳۰۰-۳۰۵؛ ش۱۰

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳۳۴-۳۳۹
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعآموزش ابتدایی, انظباط, پیک معلم و خانواده, تکالیف درسی, مصاحبه ها, مقاله, مواد برنامه درسی
متن کامل

گفت ‌و گو با چند تن از آموزگاران دبستان درباره ی مسائل آموزش و پرورش مانند: معلم ثابت یا سیار، چگونگی تنظیم برنامه‌ی کلاس، میزان و علت علاقه به انضباط و آزادی در کلاس درس، تکلیف‌های درسی، شناخت روحیه و محیط خانوادگی دانش آموزان و رفتار برابر با آنها.Sneakers Store | Sneakers