گفتگوئی با کتابداران کتابخانه شماره یک

عنوانگفتگوئی با کتابداران کتابخانه شماره یک
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۰ن ا
ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۴۸
تاریخ نشر

۲۰ بهمن ۱۳۴۸

شماره

دوره دوم ش ۱۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[۲، ۷]
موضوعتهران, کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, كتابخانه كودكان, مصاحبه ها, مقاله
متن کامل

گفت و گویی با سرپرست و سه کتابدار کتابخانه ی شماره ی یک کانون در تهران و بررسی مشکلات کار، برنامه هایی که در کتابخانه اجرا می شود و چگونگی برقراری ارتباط با کودکان.Running sport media | adidas