گسترش ادبیات کودکان در ایران در دهه ی گذشته ایران

عنوانگسترش ادبیات کودکان در ایران در دهه ی گذشته ایران
گونهمقاله
نویسندگانشورای کتاب کودک,
ناشرفصلنامه کانون
سال تولد۱۳۵۴
تاریخ نشر

زمستان ۱۳۵۴

شماره

دوره ۱ ش ۴،۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۷۹-۱۸۱
موضوعپیک (نشریه), سپاه دانش, شورای کتاب کودک, فصلنامه کانون, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, مقاله, نشریه دولتی, نشریه ها
متن کامل

بررسی تحولات حوزه ی ادبیات کودکان ایران در دهه ی ۱۳۴۰ و شکل گیری نهادهایی همچون: سپاه دانش، شورای کتاب کودک، مرکز تهیه خواندنیهای نوسوادان، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و نقش نهادهایی مانند شورای کتاب کودک در راهنمایی دست اندرکاران ادبیات کودکان برای ایجاد همبستگی میان تولید کننده و مصرف کننده ی کتاب های کودکان و نوجوانان.