گزارش فعالیت های دوساله ۵۲ و ۵۳ هیات مدیره شورای کتاب کودک

عنوانگزارش فعالیت های دوساله ۵۲ و ۵۳ هیات مدیره شورای کتاب کودک
گونهمقاله
ناشرگزارش شورای کتاب کودک
سال تولد۱۳۵۳
تاریخ نشر

اسفند ۱۳۵۳

شماره

س ۱۲ ش ۴

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴-۸
موضوعادبیات كودكان, شورای کتاب کودک, گزارش شورای کتاب کودک, مقاله
متن کامل

گزارشی از فعالیت های هیات مدیره ی شورا در زمینه ی فعالیت های انتشاراتی (گزارش شورا، تقویم، فهرست های تفصیلی و کتاب گذری در ادبیات کودکان)، فعالیت های تشویقی (کتاب های برگزیده سال، خرید کتاب برای کتابخانه های مدارس و باشگاه های کودکان، تشویق ناشران به شرکت در مجامع بین المللی ادبیات کودکان)، فعالیت های تحقیقاتی و آموزشی (آموزش ادبیات کودکان، کتابخانه تحقیقاتی، سمینار ادبیات کودکان) و فعالیت های جهانی (خبر و مقاله برای نشریه بوک برد، برگزاری مراسم روز جهانی کودک، شرکت در کنگره جهانی ادبیات کودکان و عضویت در شورای اجرایی دفتر جهانی کتاب برای کودکان) در سال های ۱۳۵۲ و ۱۳۵۳.Sports brands | Nike Air Max 270 - Deine Größe bis zu 70% günstiger