گزارش برنامه تجربی یک ساعت مطالعه در هفته برای تمام کلاسهای دبستان فرهاد: سال تحصیلی ۴۵ – ۱۳۴۴

عنوانگزارش برنامه تجربی یک ساعت مطالعه در هفته برای تمام کلاسهای دبستان فرهاد: سال تحصیلی ۴۵ – ۱۳۴۴
گونهمقاله
نویسندگانمیرهادی (خمارلو), توران
تاریخ تولد - وفات

۱۳۰۶-

ناشرماهنامه شورای کتاب کودک
سال تولد۱۳۴۵
تاریخ نشر

شهریور ۱۳۴۵

شماره

س ۴ ش ۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴-۱۵
موضوعتوران میرهادی (خمارلو), خواندن, شورای کتاب کودک, کتابخانه آموزشگاهی, ماهنامه شورای کتاب کودک, مدرسه فرهاد, مقاله, منابع نوشتاری
متن کامل

در این مقاله پس از بیان اهمیت و ضرورت ایجاد عادت و علاقه به مطالعه در کودکان، به شرح برنامه ی مطالعه در دبستان فرهاد پرداخته شده است. پس از بیان اهداف این برنامه، جدول کاری ماهانه ی کلاس های اول تا ششم این دبستان برای این برنامه آمده و پس از آن به نتایج اجرای برنامه پرداخته شده است. آن گاه وضعیت کتاب های کودکان و نوجوانان که از تجربه های این کار یک ساله به دست آمده، بیان شده است. پس از آن کاستی های این برنامه یادآوری شده و پیشنهادهایی برای اجرای این برنامه در سطح گسترده تر و مدرسه های بیشتر ارائه شده است.Nike air jordan Sneakers | Releases Nike Shoes