گزارشی از کار جلسات هیأت داوران جهانی جایزه هانس کریستین اندرسن

عنوانگزارشی از کار جلسات هیأت داوران جهانی جایزه هانس کریستین اندرسن
گونهمقاله
نویسندگانمیرهادی (خمارلو), توران
تاریخ تولد - وفات

۱۳۰۶-

عنوان فرعیوین ١٦ – ١٣ فروردین ١٣٥٥ (١٩٧٦) "
ناشردر جعفرنژاد، آتش. ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک
سال تولد۱۳۶۳
تاریخ نشر

١٣٦٣

زبان انتشارفارسی
شماره صفحهص. [١٩٣]–٢٠٢
موضوع٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان, توران میرهادی (خمارلو), جایزه جهانی هانس کریستین اندرسن, شورای کتاب کودک, مقاله, منابع نوشتاری
متن کامل

نویسنده ی مقاله که یکی از اعضای هیئت داوران جایزه اندرسن در سال ۱۹۷۶ بوده است، پس از معرفی این جایزه و شیوه ی گزینش آثار و وظایف هیئت داوران، به شرح کار خود و همکارانش در هیئت داوران برای بررسی آثار نامزدهای این دوره و معرفی اجمالی نامزدها و آثارشان می پردازد و نتیجه ی کار هیئت داوران را نیز اعلام می کند.jordan release date | Vans Shoes That Change Color in the Sun: UV Era Ink Stacked & More – Fitforhealth News