گرگ آدمخوار

عنوانگرگ آدمخوار
گونهکتاب
شماره دسترسی١٠٧ک
پدیدآورندگانقربانی, محمد رضا
تاریخ تولد - وفات

١٣٣٧-

ناشررفقا
مکان انتشاربی جا
سال انتشار۱۳۵۴
تعداد صفحه٢٣ص
اندازه١٤*٢١ س.م
پدیدآورندگان

محمدرضا قربانی

موضوعادبیات تالیف, داستان اجتماعی, داستان فارسی, رفقا, کتاب, مجموعه ها, محمدرضا قربانی
گروه سنی(د)
بهاء

١٥ ریال

متن کامل

مجموعه ی ۲ داستان، شامل "گرگ آدمخوار"، هر روز چند گرگ به ده کرچ حمله مى‏کنند و گوسفندها و گاوها و مردم ده را با خود مى‏برند. یک روز حسین و رجب تصمیم می گیرند با گرگ‏ها مبارزه کنند. گرگ ها همان روز حسین را از بین می برند. اما رجب با کندن تونلى در دل کوه مردم را به آن سوی کوه می برد و همگى با هم گرگ ها را نابود می‌کنند. تنها گرگ آدم خوار فرار می‌کند. "الاغ و مرد حیله گر"، قزل و شغاد دو برادرند. قزل، شغاد را به خاطر تنبلى‏اش از زمین هاى خود بیرون می کند و الاغ خود را به او می دهد. در راه الاغ طعمه‌ی گرگ می‌شود و شغاد استخوان‌هاى الاغ را در زمین دفن می‌کند. روز بعد صداى جمعیتى را می‌شنود که دنبال محل دفن یک امامزاده‌اند. شغاد از این موقعیت استفاده می کند و محل دفن استخوان‏ها را به مردم نشان می دهد و ادعا می‌کند که آن امامزاده، جد اوست. مردم گول او را می خورند و او را بزرگ ده می کنند. شغاد سال ها از نادانى مردم استفاده و به آنها ظلم می کند. سرانجام قزل به آن ده می آید و مردم را از واقعیت آگاه می‌کند و شغاد را می‌کشد.Sportswear free shipping | Mens Flynit Trainers