کیفیت آموزش ابتدایی ایران در حال حاضر

عنوانکیفیت آموزش ابتدایی ایران در حال حاضر
گونهپایان نامه
پدیدآورندگانزند وکیلی, امیر هوشنگ, کاردان, علیمحمد
مکان دانشگاهتهران
نام دانشگاهدانشگاه تهران
سال انتشار۱۳۴۶
زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۹۹ص.
پدیدآورندگان

استاد راهنما: علی محمد کاردان

مقطع تحصیلیکارشناسی
رشته تحصیلیفلسفه و علوم تربیتی
موضوعآموزش ابتدایی, امیر هوشنگ زند وکیلی, برنامه های درسی, پایان نامه, سپاه دانش, علی محمد کاردان, منابع نوشتاری
متن کامل

معرفی و بررسی نظام آموزش ابتدایی در کشور که به سن، درجات و مراحل تحصیل، سپاه دانش و فعالیت های آن در زمینه ی آموزش، انواع مدرسه های ابتدایی و ویژگی های لوازم و تجهیزات مدارس ابتدایی، برنامه های درسی و سایر شرایط و ویژگی های این مدرسه ها پرداخته است.