کیسه مرموز

عنوانکیسه مرموز
گونهمقاله
نویسندگانشاهرخی, نصرالله
ناشرترقی
سال تولد۱۳۲۵
تاریخ نشر

دوشنبه ۱۵ مهر ۱۳۲۵

شماره

دوره۵ ش۱۹ (۱۹۵)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۱-۱۵
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

پدیدآورندگان

مترجم نصرالله شاهرخی

موضوعافسانه پریانی, افسانه جادویی, ترقی, مقاله, نصرالله شاهرخی
متن کامل

در خانه ی مرد ثروتمندی که ثروتی تمام نشدنی دارد، به روی دیگران باز است. روزی پسر او «آندولسا» راز ثروت پدر را که در کیسه ی هدیه ی شاه پریان جمع شده از او می پرسد و می فهمد که این کیسه همیشه پر از پول است. پس از مرگ پدر، آندولسا کیسه را برمی دارد و به سفر میرود. در راه عاشق دختر پادشاه می شود. دختر با حیله و نیرنگ از راز کیسه باخبر می شود و آن را می دزدد. پسر نیز با کمک شاه پریان کیسه را پس می گیرد و درس عبرتی به دختر پادشاه می دهد.Asics footwear | nike