کوه‏نورد کوچولو و دوستانش

عنوانکوه‏نورد کوچولو و دوستانش
گونهکتاب
شماره دسترسی٤٤٦٣ک
پدیدآورندگانپورم, آکسیل
پدیدآورندگان همکارگریمو,, قزوینی, نادره
ناشرپديده
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه[۱۶] ص
اندازه٥ /٢٠*٥/٢١ س.م
پدیدآورندگان

نقل از آکسيل پورم؛ نقاشی از گريمو؛ ترجمه نادره قزوينی

موضوعآکسیل پورم, آکسيل پورم, ادبیات ترجمه, افسانه جانوری, پدیده, کتاب, گریمو, گريمو, نادره قزوینى, نادره قزوينی
گروه سنی(ب)
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (رنگی)

بهاء

٢٠ ريال

عنوان کوتاهشماره؛ ٣١
متن کامل

پوم و پدرش برای گردش به کوه مى‌روند. پوم در راه به دوستانش آهو، خرگوش،کلاغ و بزها برمى‌خورد و به آن ها غذا مى‌دهد. پس از بازى با جانوران به خانه بر مى‌گردد و به خواب خوشى فرو مى‌رود.Nike air jordan Sneakers | Air Jordan Sneakers