کودکستان قبل از دبستان

عنوانکودکستان قبل از دبستان
گونهمقاله
شماره دسترسی٤٢٥٥
نویسندگانمیرهادی (خمارلو), توران
تاریخ تولد - وفات

١٣٠٦-

ناشررادیو ایران
سال تولد۱۳۴۳
تاریخ نشر

تیر ١٣٤٣

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٨-٩، ١١، ١٣، ٢٧، ٣٦
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعآموزش پیش دبستان, توران میرهادی (خمارلو), كودكستان ها, مقاله, منابع نوشتاری
متن کامل

سخنان توران میرهادی در برنامه ی مرزهای دانش رادیو ایران درباره ی تاریخچه ی تأسیس کودکستان ها در جهان و ایران، نقش فعالیت های آموزشی و تفریحی در رشد و پرورش کودکان ۳- ۷ ساله و تأثیر کار مربیان آموزش دیده در کودکستان ها.Nike air jordan Sneakers | New Releases Nike